Thuốc và các sản phẩm khác

Bên cạnh dòng vắc-xin đầy đủ đa dạng, Ceva cũng có nhiều biện pháp điều trị khác để bảo vệ sức khỏe đàn gia cầm.

Ceva hân hạnh cung cấp cho quý khách hàng các giải pháp kháng sinh cho trang trại chăn nuôi gia cầm như:

Và một số các sản phẩm hỗ trợ khác như:

  • CEVAMUNE®: Sản phẩm hỗ trợ vắc-xin dùng để pha vào nước trước khi pha vắc-xin sống với chất chỉ thị màu xanh - Cho phép kiểm soát sự đồng đều và nhanh chóng khi dung dịch vắc-xin chuyển sang màu xanh trong toàn hệ thống nước của trại gà.
  • VIGOSINE®: Chất bổ sung nhằm giúp gà trong đàn đạt được năng suất cao nhất.
  • MYCOTOX®NG : là một premix trộn vào thức ăn cho heo và gia cầm, dùng giải độc những thức ăn bị nhiễm độc tố mycotoxin đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa.

----------------------------------------------------

Ở từng quốc gia, các dòng sản phẩm đều tuân theo yêu cầu và luật pháp hiện hành của quốc gia đó. Lưu ý: Các thông tin được ghi trên sản phẩm đều tùy thuộc vào điều lệ đăng kí của nhà nước sở tại.

Đầu trang