Các chương trình hỗ trợ

Ceva cùng với các chương trình hỗ trợ trên thế giới

Ceva và dự án SOS

Dự án SOS là chữ viết tắt của Stamp Out Sleeping sickness (dập tắt dịch bệnh gây ngủ). 

Đây là một chiến dịch hợp tác hành động được đưa ra tại thành phố Kampala ở Uganda vào tháng 10 năm 2006 nhằm ngăn chặn tình huống nguy hiểm đang hoành hành ở một số huyện miền bắc Uganda, tại đây đang hiện diện hai dòng Human African Trypanosomiasis (HAT) - hay còn gọi là 'bệnh gây ngủ' (sleeping sickness). Chương trình SOS đã tài trợ việc điều trị cho 250.000 gia súc ở năm huyện Apac, Dokolo, Kaberamaido, Lira và Amolatar, 'làm sạch' các loài động vật bị nhiễm bằng cách tiêm một liều trypanocida duy nhất. Để ngăn chặn việc tái nhiễm, một chương trình phun thuốc trừ sâu được đưa vào áp dụng một cách chặt chẽ và được phun lên những nơi muỗi tsetse thường đốt là chân và bụng của đàn bò.

Dự án SOS đã rất thành công trong việc:

  • Ngăn chặn sự lây lan của hai thể bệnh gây ngủ
  • Giảm các trường hợp bệnh trong khu vực được điều trị
  • Tạo việc làm bằng cách cung cấp sản phẩm thú y và dịch vụ thú y
  • Cải thiện sức khỏe và đời sống của đàn gia súc và người dân trong khu vực SOS

Bước mở rộng thứ 2 được tung ra để mở rộng thêm khu vực được điều trị vào năm 2010.

> Để có thêm thông tin, xin vui lòng vào trang web dự án SOS

.

Ceva và GALVmed

Sự hợp tác giữa Ceva Santé Animale - một tập đoàn quốc tế, xã hội dân sự - và các nhà nghiên cứu khoa học đang tạo sự khác biệt đáng kể cho cuộc sống của những người nghèo. Ceva cam kết trở thành một thành viên tích cực của GALVmed, một liên minh phi lợi nhuận toàn cầu về các vấn đề công cộng, tư nhân và chính phủ, được thành lập bởi The Bill and Melinda Gates Foundation. Sự hiện diện của Ceva tại các nước đang phát triển và cung cấp các sản phẩm của công ty, đặc biệt là thuốc thú y nhiệt đới, sẽ đóng góp vào mục tiêu của liên minh này nhằm bảo vệ nền chăn nuôi và sức khỏe con người bằng việc thực hiện tiêm chủng cho gia súc, chuẩn đoán và điều trị bằng thuốc với giá cả phải chăng để ngay cả những người chăn nuôi nghèo nhất cũng sử dụng được.

> Để có thêm thông tin, xin vui lòng vào GALVmed website

Đầu trang