Trách nhiệm

Thế giới đang thay đổi rất nhanh; và Ceva nhận thấy phải quan tâm, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ với đối tác của mình để cùng nhau giải quyết các mối bận tâm hàng đầu về môi trường hiện nay: an toàn cho con người, bảo vệ môi trường và sức khỏe vật nuôi.

Chúng tôi hoạt động trên khắp mọi nơi trên thế giới, và Ceva chúng tôi vô cùng quan tâm phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với con người và cả vật nuôi.

Chúng tôi không chỉ bảo đảm các nguồn lực cần thiết để tiến hành các nghiên cứu nhằm đạt được những mục tiêu đề ra, mà còn tôn trọng những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả các khâu – từ nghiên cứu và phát triển đúng cách cho đến phân phối và tiếp thị sản phẩm.

Đầu trang