Tài năng trẻ

'Tuy nhiên bạn lại không có kinh nghiệm thực tế...’ – là sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp, đây có lẽ chính là câu thường hay nghe khi phỏng vấn.

Ceva chúng tôi tin rằng kinh nghiệm thường đi cùng với cơ hội thể hiện năng lực của bản thân – dù cho bạn đang làm công việc gì đi nữa. Vì thế, mỗi năm chúng tôi đều tạo điều kiện để các tài năng trẻ có cơ hội để tiếp xúc mài dũa và trở thành các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Cho chúng tôi thấy tài năng của bạn và chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cơ hội để thể hiện điều đó.

Tham gia cùng chúng tôi trong cuộc phiêu lưu đầy thử thách...

Đầu trang