Danh mục sản phẩm

68 sản phẩm tìm thấy

ALTRESYN®

  Altresyn ® chứa Altrenogest - một chất giúp trì hoãn thời điểm rụng trứng tr...

AUPHYL® Plus

Sử dụng công nghệ của kỹ thuật di chuyền, dòng MNC+/10a được chọn nhờ tính an to...

CEVAC® BI L

Vaccine sống đông khô, dòng Massachusetts B48 và Hitchner B1, giúp tạo miễn dịch...

CEVAC® BROILER ND K

Vắc-xin bất hoạt nhũ dầu, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bệnh Newc...

CEVAC® BRON 120 L

Vaccine sống đông khô, dòng Massachusetts H120, giúp tạo miễn dịch chủ động cho...

CEVAC® CORYMUNE 4K

Vaccine bất hoạt nhôm hydroxit, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bện...

CEVAC® CORYMUNE 7K

Vaccine bất hoạt nhũ dầu, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bệnh Cory...

CEVAC® FP L

CEVAC ® FP L được khuyến cáo sử dụng để giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà khỏe...

CEVAC® GUMBO L

Vaccine sống đông khô, dòng LIBDV, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát...

CEVAC® IBD L

Vaccine sống đông khô, dòng Winterfield 2512 G-61, giúp tạo miễn dịch chủ động c...

CEVAC® LT L

CEVAC ® LT L chứa vi-rút dòng dòng T-20 gây bệnh Viêm Thanh Khí quản Truyền nhiễ...

CEVAC® MASS L

CEVAC ® MASS L được khuyến cáo sử dụng cho gà khỏe mạnh giúp phòng bệnh viêm phế...

ALTRESYN®

  Altresyn ® chứa Altrenogest - một chất giúp trì hoãn thời điểm rụng trứng tr...

AUPHYL® Plus

Sử dụng công nghệ của kỹ thuật di chuyền, dòng MNC+/10a được chọn nhờ tính an to...

CEVAC® BI L

Vaccine sống đông khô, dòng Massachusetts B48 và Hitchner B1, giúp tạo miễn dịch...

CEVAC® BROILER ND K

Vắc-xin bất hoạt nhũ dầu, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bệnh Newc...

CEVAC® BRON 120 L

Vaccine sống đông khô, dòng Massachusetts H120, giúp tạo miễn dịch chủ động cho...

CEVAC® CORYMUNE 4K

Vaccine bất hoạt nhôm hydroxit, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bện...

CEVAC® CORYMUNE 7K

Vaccine bất hoạt nhũ dầu, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bệnh Cory...

CEVAC® FP L

CEVAC ® FP L được khuyến cáo sử dụng để giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà khỏe...

CEVAC® GUMBO L

Vaccine sống đông khô, dòng LIBDV, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát...

CEVAC® IBD L

Vaccine sống đông khô, dòng Winterfield 2512 G-61, giúp tạo miễn dịch chủ động c...

CEVAC® LT L

CEVAC ® LT L chứa vi-rút dòng dòng T-20 gây bệnh Viêm Thanh Khí quản Truyền nhiễ...

CEVAC® MASS L

CEVAC ® MASS L được khuyến cáo sử dụng cho gà khỏe mạnh giúp phòng bệnh viêm phế...

Đầu trang