Trở về trang Sản phẩm

CEVAC® CORYMUNE 7K

Vắc-xin bất hoạt kích hoạt hệ thống miễn dịch chống lại bệnh Coryza, bệnh do Salmonella Enteritidis gây ra, bệnh Newcastle, Viêm phế quản truyền nhiễm và Hội chứng giảm đẻ ở gà

Vaccine bất hoạt nhũ dầu, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bệnh Coryza, bệnh Salmonella Enteritidis, bệnh Newcastle (ND), bệnh Viêm Phế quản Truyền nhiễm (IB) và Hội chứng Giảm đẻ 76 (EDS)

 

 

  • CEVAC®CORYMUNE 7K được dùng để tiêm phòng cho đàn gà giống và các đàn gà hướng trứng nhằm kích hoạt hệ thống miễn dịch kiểm soát 5 bệnh: bệnh Coryza (hay còn gọi là Sổ mũi truyền nhiễm) do Avibacterium paragallinarum, bệnh do Salmonella Enteritidis gây ra, bệnh Newcastle (Dịch tả Gà), Viêm Phế quản Truyền nhiễmHội chứng Giảm đẻ ở gà.
  • Trước khi sử dụng CEVAC®CORYMUNE 7K , gà nên được tiêm phòng trước với vắc-xin sống kiểm soát bệnh Dịch tả Gà và Viêm Phế quản Truyền nhiễm. Đồng thời, trước khi sử dụng 4 đến 6 tuần, gà đã được chủng ngừa CEVAC®CORYMUNE 4K để kiểm soát bệnh Coryza và bệnh do Salmonella Enteritidis gây ra.

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang