Quy trình tuyển dụng

Tại Ceva, chính sách tuyển dụng hướng đến mục tiêu hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ.

Chúng tôi khuyến khích các cá nhân tự chịu trách nhiệm trong công việc của chính mình, hỗ trợ các phương tiện và tạo điều kiện cho họ thực hiện điều đó, đồng thời cũng nhấn mạnh vào sự cần thiết của tinh thần làm việc tập thể và hợp tác chặt chẽ với nhau.

Trong nhiều năm, tốc độ tăng trưởng của công ty tính trên toàn thế giới ngày càng tăng, nghĩa là nhu cầu tuyển dụng đang trở thành một chủ đề nóng trong chiến lược phát triển của chúng tôi.

Mục đích cơ bản của chính sách tuyển dụng là thu hút các chuyên gia tốt nhất trong mỗi lĩnh vực và do đó đảm bảo sự đa dạng phong phú trong nguồn nhân lực cơ bản của chúng tôi: bao gồm mọi người từ tất cả các dân tộc trên thế giới có sự hiểu biết sâu rộng, có kinh nghiệm chuyên môn và được đào tạo.

Chúng tôi không đồng tình với bất cứ hình thức phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, quốc tịch, tôn giáo hay tuổi tác và chúng tôi khuyến khích các cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận công việc và cơ hội thăng tiến.

Đầu trang