Tuyển dụng

Với cam kết hướng đến bảo vệ sức khỏe vật nuôi, Ceva Santé Animale đóng góp một phần cho các nhu cầu cần thiết của con người. Hãy tham gia cùng chúng tôi!

CÙNG NHAU, HÃY ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT BẠN LÀ AI

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự thành công của mọi công ty.

Tại Ceva, vào giai đoạn đầu tiên khi mới thành lập công ty, chính các công nhân viên đã giúp xây dựng nên một công ty thuốc thú y có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới; và khi cùng làm việc với các đối tác đã giúp Ceva phát triển với quy mô tầm cỡ như hiện nay.

Bởi vì mỗi người là một cá thể đặc biệt, do đó Ceva luôn khuyến khích các quản lý nên có những cách thấu hiểu, hỗ trợ và phát triển những kế hoạch giúp nhân viên phát huy mọi kỹ năng trong môi trường làm việc tập thể.

TỰ DO TRONG QUYẾT ĐỊNH, CAM KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN

Tự do lựa chọn, sắp xếp công việc và đưa ra quyết định là một phần quy định then chốt giúp tạo nên sự khác biệt của Ceva.

Tại Ceva, dù mỗi người làm việc độc lập nhưng vẫn phụ thuộc lẫn nhau. Môi trường làm việc ở Ceva luôn có khoảng không riêng khi thực hiện công việc, nhưng đồng thời cũng rất sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp những lúc khó khăn.   

CEVA MANG ĐẾN SỰ KHÁC BIỆT

Khi gia nhập và làm việc tại Ceva, mọi người sẽ được thoải mái thả sức sáng tạo, phát huy hết mọi tiềm năng bên trong, các kỹ năng và sự khác biệt của bản thân. Ceva là một kinh nghiệm sống, một chuyến phiêu lưu và một thế giới độc đáo – nơi mà sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tạo nên sức mạnh và khi kết hợp với tự do cá nhân sẽ thật sự tạo nên sự khác biệt.

Ceva là một luồng hơi thở tươi mát – nơi có thể cảm nhận được mối liên kết gần nhau giữa người với người, với vật nuôi và với hành tinh này. Tất cả những điều đó đều sẽ được tìm thấy trong công việc ở Ceva.

Đầu trang