Giá trị

Bắt đầu từ khi thành lập cho đến nay, Ceva chúng tôi luôn hoạt động dựa trên các giá trị của mình. Ở mỗi quốc gia, ở mỗi bộ phận, Ceva luôn đoàn kết chặt chẽ và sáng tạo không ngừng để đạt được các kết quả tốt nhất.

Chúng tôi tin tưởng với sự quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ định hình từng giải pháp phù hợp, xoay quanh chiến lược kinh doanh, nhu cầu và môi trường hoạt động ở mỗi khách hàng cụ thể. Chúng tôi muốn xây dựng một mối quan hệ bền chặt lâu dài, và cùng nhau làm việc với khách hàng như một đối tác sáng tạo và cung ứng phát triển các giải pháp mới.

Tinh thần doanh nghiệp của chúng tôi trao quyền quyết định cho từng cá nhân để nhận được kết quả tốt và nhanh hơn. Ceva chia sẻ kiến thức và cơ hội, và chúng tôi suy nghĩ và làm những việc sáng tạo khác biệt. Tất cả đều vì tìm ra các giải pháp tốt và khả dụng nhất cho khách hàng.

Sự đoàn kết chính là làm việc theo nhóm. Ceva chúng tôi chia sẻ mục tiêu chung để chống lại các thách thức chính đối với sức khỏe thú nuôi. Mỗi cá nhân khi làm việc đều có quyền quyết định của riêng mình và chúng tôi tôn trọng thành quả công việc ấy. Điều này sẽ mở rộng các mối quan hệ, từ đó thúc đẩy giao lưu hợp tác với nhau.

Tư duy sáng tạo giữ sự tập trung vào chất lượng, nhờ thế sẽ cải thiện và thúc đẩy chúng tôi có được chất lượng tốt nhất. Đây không chỉ là đổi mới trong sản phẩm, mà còn là sự thách thức không ngừng đối với bản thân để tìm ra những phương cách mới nhằm tạo ra giá trị lâu dài – cho chúng tôi và cho cả khách hàng.

.

Đầu trang