Giới thiệu

Ceva Santé Animale là một công ty có quy mô toàn cầu về lĩnh vực thuốc thú y. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong mảng nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị các sản phẩm dược phẩm và vắc-xin cho thú cưng, chăn nuôi gia súc và gia cầm.

Mặc dù Ceva đã phát triển để trở thành một doanh nghiệp có quy mô toàn cầu, chúng tôi vẫn quản lý để duy trì tinh thần của một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự hiện diện của chúng tôi đến ngày hôm nay là nhờ những người nông dân, người chăn nuôi và bác sĩ thú y – những người đã, đang và luôn ủng hộ chúng tôi. Vì thế, chúng tôi mong muốn phục vụ và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Mối liên kết giữa con người và thú nuôi là một phần tất yếu của cuộc sống. Và chúng tôi luôn tin tưởng vào điều này, do đó, chúng tôi mong muốn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ không chỉ bảo vệ và cải thiện cuộc sống của thú nuôi mà còn quan tâm đến cuộc sống no ấm tốt đẹp của con người trên toàn thế giới.

Đầu trang