Pháp Lý

Pháp lý của ceva.vn

I - Tính pháp lý đối với trang web www.ceva.vn

- Trang web này thuộc quyền sở hữu của:
 

CEVA SANTE ANIMALE S.A.

10 Avenue de La Ballastière - CS 30126
33501 Libourne - France
Tél:  +33.05.57.55.40.40  /  Việt Nam: +84-8 6281 0031
Fax: +33.05.57.55.41.98  /  Việt Nam: +84-8 6281 0030
Email: contact.vn@ceva.com

Giám đốc điều hành là: Marc PRIKAZSKY - Giám đốc của CEVA
Trang web được xây dựng bởi công ty: Clever Age www.clever-age.com
Việc sử dụng trang web là miễn phí nhưng phải tuân thủ các quy định và điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Một khi đăng nhập vào trang web đồng nghĩa với việc, người truy cập đã đồng ý tuân theo và tôn trọng các quy định được kể ra dưới đây. Các điều khoản sử dụng nên được người truy cập nắm rõ, tìm hiểu và chấp nhận hoàn toàn. Nếu không chấp thuận những điều khoản này, tài khoản đăng nhập của người đó sẽ bị khóa và không được quyền truy cập vào trang web.

Trong văn bản này, từ “CEVA” được dùng để chỉ công ty CEVA Santé Animale, và từ “bạn” được dùng để chỉ người truy cập trang web.

II - Quy định và điều khoản sử dụng đối với trang web www.ceva.vn

A. Nội dung và Cách truy cập vào trang web

  • Nội dung của trang web

CEVA sẽ cố gắng hết sức trong việc cập nhật nội dung cho trang web và cung cấp những thông tin chính xác cho bạn.
Tuy nhiên, CEVA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì sai sót và/hoặc thông tin thiếu hụt trong trang web.

CEVA có toàn quyền trong việc thay đổi, đặt các giới hạn, tạm ngưng hay can thiệp vào bất kì dịch vụ hay bất kì nội dung trong trang web mà không cần phải báo trước.

Bạn có thể góp ý các sai sót hay thông tin thiếu hụt trên trang web theo địa chỉ e-mail sau: contact.vn@ceva.com

Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web được quản lý và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa - Xã hội - Chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào xảy ra trong phạm vi điều khoản và điều kiện sử dụng thuộc thẩm quyền phán xét duy nhất của các toà án Việt Nam.

  • Truy cập trang web

Máy tính cá nhân có kết nối với mạng Internet đều có khả năng truy cập vào trang web theo cách thức thông thường thường sử dụng trên mạng viễn thông hiện nay.

CEVA sẽ cố gắng duy trì sự thông suốt khi truy cập vào trang web 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, nhưng điều đó không có nghĩa CEVA phải có nghĩa vụ duy trì hiệu quả tốt nhất vượt quá khả năng của mình.

Đối với mục đích duy trì, cập nhật hay bất kì lý do nào khác, cụ thể là về khía cạnh kỹ thuật, việc truy cập vào trang web có thể thỉnh thoảng bị gián đoạn.

CEVA không chịu trách nhiệm cho các trường hợp bị gián đoạn vì bất kỳ nguyên do nào có thể xảy ra cho bạn.

Ngoài ra, CEVA cũng không chịu trách nhiệm cho các nguy cơ xuất hiện bất kì tập tin theo dõi trên trang web, cũng như các nguy cơ tiềm ẩn khác trên mạng.

  • Đường liên kết được chèn trong trang web

Trang web có thể chứa các liên kết dùng để truy cập vào các trang web khác không thuộc quyền quản lý và/hoặc không thuộc quyền sở hữu của CEVA.

Vì CEVA không thể kiểm soát quá nhiều thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp bởi các đường liên kết ngoài hệ thống, do đó, CEVA không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này. Tuy nhiên, trong trường hợp các đường liên kết có chứa các bài viết vi phạm quyền sỡ hửu của người khác, CEVA sẽ không kết nối và tháo dỡ đường liên kết đó ngay khi được thông báo về sự vi phạm.

Truy cập vào các trang web này, bạn phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.

B. Sở hữu Trí tuệ

  • Tên Giao dịch

Tên giao dịch hiện nay của trang web thuộc quyền sở hữu của CEVA và/hay thuộc quyền sở hữu của công ty tổng CEVA SANTÉ ANIMALE S.A., hoặc thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba được CEVA hay công ty tổng ủy quyền cho phép sử dụng.

Đăng nhập vào trang web chỉ cho phép bạn xem các nội dung ở bên trong.

Việc cho phép tái sử dụng bài viết được CEVA đăng tải không bao gồm các bài viết trên trang web được xác định có quyền tác giả, bởi vì sử dụng các bài viết này phải được sự cho phép của người sở hữu quyền tác giả liên quan.

  • Quyền tác giả / Tác quyền / Tên giao dịch và Thiết kế / Giấy phép đăng kí

Trang web là sản phẩm của quá trình lao động trí tuệ được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ.

Tất cả các phần trong trang web là sở hữu riêng của CEVA và/hay công ty tổng, của tác giả bài viết và của các bên có liên quan được ủy quyền sử dụng hợp pháp. Bạn không được đòi hỏi bất kì giấy phép đăng kí hay bất kì loại giấy tờ pháp lý nào có liên quan đến trang web.

Trang web và các nội dung bên trong được bảo vệ bởi pháp luật nước Việt Nam và hiệp định pháp lý quốc tế có liên quan đến việc tôn trọng bản quyền, quyền tác giả, quyền sở hữu thiết kế và tên thương mại và giấy phép đăng kí.

Sửa đổi và/hoặc viết lại các nội dung này chỉ được cho phép khi có thông tin đáng tin cậy và áp dụng chặt chẽ bản quyền và quyền sở hữu của nội dung đó.

Tất cả các yêu cầu về giấy ủy quyền có thể gửi đến địa chỉ: contact.vn@ceva.com

  • Quyền sở hữu hình ảnh

Stephane Klein

Fotolia

  • Đăng kí với Ceva

Nếu bạn muốn đăng tải một nội dung nào đó lên trang web ngoài hệ thống CEVA, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ đặc biệt khác, bạn phải chứng thực với CEVA về bản quyền, nội dung đó không mang tính độc quyền, nội dung được miễn phí tiền bản quyền, liên tục và không thay đổi, với đầy đủ giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, tạo ra các bản tương tự khác, phân phối và hiển thị nội dung này trên khắp thế giới dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ đương đại hay tiên tiến sau này. Bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ không đưa thông tin sai sự thật và xuyên tạc có thể gây hại tới các Điều khoản Sử dụng hoặc bất kì bên thứ ba nào; và bạn cũng phải đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kì khiếu nại nào xảy ra từ nội dung bạn đăng tải lên trang web, kể cả việc bạn phải bồi thường vật chất lẫn tinh thần cho CEVA và các bên liên quan. 

C. Dữ liệu cá nhân

  • Xử lý dữ liệu cá nhân

CEVA có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, nghề nghiệp,…). Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hay hủy bỏ bất kì dữ liệu cá nhân nào.

Để thực hiện được điều này, bạn nên gửi yêu cầu đến địa chỉ e-mail sau: contact.vn@ceva.com

Việc sửa đổi hay hủy bỏ sẽ được thông qua ngay khi yêu cầu này được nhận.

CEVA có thể thu thập một số thông tin không liên quan đến dữ liệu cá nhân khi tổng hợp thông tin trong miền truy cập (như vị trí máy con, địa chỉ IP,…)

Do đó, bạn sẽ được thông báo rằng có một nhật kí truy cập có thể được cài tự động vào máy của bạn sau khi vào trang web.

Nhật kí truy cập là khối dữ liệu không dùng để phân biệt những người truy cập với nhau mà được máy chủ thu thập thông tin có liên quan đến các hoạt động của người đó bên trong trang web (trang đã được xem, ngày và giờ vào trang web,…).

CEVA sử dụng nhật kí truy cập nhằm phân tích trang web để biết được trang nào được truy cập thường xuyên, số lượng độc giả,… với mục đích cải thiện chất lượng trang web tốt hơn.

Bạn có thể từ chối việc cài đặt nhật kí truy cập này và hoàn toàn không cản trở gì khi kết nối trang web. Tuy nhiên, có thể kéo dài thời gian tải trang web xuống máy tính của bạn.

Dữ liệu định dạng cá nhân có liên quan đến bạn sẽ do CEVA quản lý.

CEVA sẽ giữ quyền kiểm soát và sử dụng các dữ liệu này.

Bạn có thể không đồng ý cho CEVA sử dụng thông tin này bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ: contact.vn@ceva.com

  • An toàn

CEVA áp dụng các kỹ thuật an toàn để bảo vệ dữ liệu nhằm quản lý trước các thao tác sai hoặc chống lại các phá hoại có chủ đích, chống lại việc mất hay phá hủy dữ liệu, và chống lại việc truy cập dữ liệu từ những người không được phép.

Các phương pháp an toàn này luôn luôn được cải thiện song song với sự phát triển kỹ thuật.

Nếu bạn muốn yêu cầu thông tin, đề nghị hay đòi hỏi một điều gì đó có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn nên liên hệ trực tiếp thông qua địa chỉ e-mail: contact.vn@ceva.com

D. Trách nhiệm

Bạn phải chấp nhận rằng sẽ KHÔNG đăng, gửi, cung cấp, tái sản xuất, tuyên truyền hoặc phát tán lên trang web dưới bất kỳ hình thức nào những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác (bao gồm các nội dung hạn chế quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh…) nếu bạn không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép; những thông tin bán hàng đa cấp, các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh" (“junk”), "thư rác" (“spam”), "thư gửi hàng loạt" (“chain letters”),…; những nội dung gây cản trở, làm mất hay làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, quyền lợi hợp pháp của CEVA, của người nào khác hoặc bất cứ tổ chức nào khác; những nội dung khiêu dâm đồi trụy, tục tĩu, khiếm nhã, bôi nhọ, xúc phạm, lăng mạ, phỉ báng, sỉ nhục, quấy rầy, căm ghét, gây thù oán, đe dọa, bạo lực, phá hoại, lừa gạt, bịa đặt, vu khống, mạo danh, gây rối, kích động, xuyên tạc, đả kích hay chia rẽ chính trị/ tôn giáo/ sắc tộc, phân biệt chủng tộc/ dân tộc, tuyên truyền chống phá, máu me kinh dị, và những nội dung có hại, gây khó chịu khác bao gồm cả những nội dung dẫn đến việc truyền bá hay khuyến khích các hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm pháp luật, các quy định của địa phương, quốc gia và nước ngoài; những nội dung vô nghĩa, không có chủ đề, không đúng chủ đề; đăng tải nhiều lần cùng một nội dung, một URL hoặc một bài viết…; những nội dung chứa bất kỳ loại virus, trojan, bom thời gian, các đoạn mã máy tính, các tập tin, những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích gây cản trở, phá hủy, chiếm đoạt hay hạn chế chức năng của bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào.

Bạn cũng không được phép cố gắng sử dụng các phần mềm nhằm đăng nhập một cách trái phép các tài khoản khác, sử dụng hệ thống thông tin hoặc mạng kết nối với các dịch vụ trang web thông qua việc sử dụng các mật khẩu khác nhau hoặc bằng bất kỳ phương tiện khác, hoặc can thiệp vào việc sử dụng các dịch vụ hay vùng dành riêng cho những người sử dụng khác.

Bạn có trách nhiệm phải tuân thủ các điều khoản ở trên khi sử dụng trang web, các dịch vụ và bất kì yếu tố hay thông tin bên trong. CEVA có toàn quyền xóa bất kỳ nội dung nào không thích hợp với quan điểm chung của công ty, cũng như các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt Nam .

CEVA không cung cấp cho bạn bất kỳ sự đảm bảo hay những thứ tương tự với biểu lộ rõ ràng hay ẩn ý, như chất lượng dịch vụ của trang web hay chất lượng của các sản phẩm có liên quan, hay các kết quả nghiên cứu có đáp ứng mong đợi của bạn hay không và từ chối mọi trách nhiệm có liên quan khi tranh chấp phát sinh, các hành động truy cứu do một bên thứ ba muốn được yêu cầu bồi thường lên quyền lợi của họ, đặc biệt là quyền cá nhân, hay bất kì nội dung không được CEVA tạo ra.

Ngoài ra, CEVA sẽ không chịu trách nhiệm cho: bất kì sự thiếu hụt của trang web khi hiển thị và/hoặc bất kì phần mềm được sử dụng hay được tải xuống từ trang web; bất kì sự mất mát dữ liệu hay dịch vụ do sự chậm trễ, sửa đổi, đình chỉ hay gián đoạn các dịch vụ của mình; không chính xác, kém chất lượng hay tính chất của thông tin thu được từ các nội dung chứa bên trong; bất kì hậu quả nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc truyền tải các phần mềm độc hại thông qua các máy chủ; cũng như cho bất kỳ thao tác trái phép nhằm thu thập dữ liệu trên trang web hay dữ liệu có liên quan đến người truy cập vào trang web.

CEVA cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm tổn thất lợi nhuận, lượng khách hàng, hay dữ liệu, tất cả các lợi ích vô hình khác; mất cơ hội tiếp nhận thông tin hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại khác có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng do bạn không truy cập được vào trang web.

Về Nội dung Cá nhân, được hiểu là các thông tin do bạn cung cấp, CEVA từ chối tất cả các trách nhiệm có liên quan đến sự tồn tại các nội dung đó trong phòng trao đổi hoặc trong bất kỳ các phòng thảo luận khác.

Các Nội dung Cá nhân này, có nghĩa là các ý kiến, công bố, khuyến nghị hoặc quan điểm, chính là ý kiến​​, công bố, khuyến nghị và quan điểm của bạn chứ không bao giờ thuộc quyền sở hữu của CEVA.

Trang web có thể chứa các đường liên kết tới các trang web khác không thuộc quyền quản lý và/hay không thuộc sở hữu của CEVA.

Dù với phương cách gì đi nữa, CEVA không thực hiện bất kỳ sự kiểm soát đối với thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp bởi các trang web liên kết này, cũng như không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web này.

Bạn đồng ý bồi thường cho CEVA và đảm bảo cho CEVA trước bất kỳ và tất cả các hành động đòi hỏi trách nhiệm, mất mát, truy cứu, chi phí, tổn thất lợi nhuận, mất dữ liệu, và bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp khác phát sinh từ vi phạm của bạn vào bất kỳ điều khoản nào trong bản pháp lý này.

E. Luật

Trong trường hợp bất kì điều khoản hay điều kiện sử dụng ở trên bị tuyên bố là vô hiệu hay không có giá trị, thì chúng sẽ được diễn giải theo cách thức tốt nhất để nêu bật lên được ý định ban đầu của CEVA và các điều khoản còn lại vẫn được coi là có giá trị pháp lý.

CEVA sẽ không bồi thường cho bất kì điều khoản trong quy định và điều kiện sử dụng này, cũng như không có nghĩa vụ trong bất kì trường hợp nào nếu không có một văn bản bằng pháp luật chính thức.

F. Sửa đổi các quy định này và điều kiện sử dụng

CEVA bảo lưu tất cả các quyền để sửa đổi một hay tất cả các điều khoản trong quy định và điều kiện sử dụng trang web vào bất cứ lúc nào mà không cần sự can thiệp của bất kì ai, nhất là trong trường hợp có liên quan đến quy định mới hay văn kiện lập pháp, hoặc bất kỳ nỗ lực để cải thiện việc sử dụng trang web cho người sử dụng.

Sửa đổi bất kì điều khoản và điều kiện sử dụng nào trên trang web ở thời điểm tương lai đều sẽ được căn cứ theo các quy định hiện nay.

Đầu trang