Góc sinh viên

Chào mừng đến “Góc sinh viên”

Hằng năm, Ceva nhận ngày càng nhiều sinh viên thực tập. Hãy đến gia nhập với chúng tôi!

Ceva chúng tôi tạo nhiều cơ hội để các bạn sinh viên tìm thấy kỹ năng của mình và học được nhiều kinh nghiệm quý giá sẽ giúp ích cho công việc sau này.

Mục tiêu này gồm hai phần được thực hiện nhờ hệ thống đào tạo tại Ceva.

Đợt thực tập tại Ceva có thể chỉ ở Pháp hay một phần ở Pháp hoặc toàn bộ thời gian đều ở nước ngoài. Do đó, tiếng Anh là một yêu cầu vô cùng cần thiết để viết được luận văn hay báo cáo.

Dù kết quả đợt thực tập như thế nào, các bạn sinh viên cũng đã có được nhiều kinh nghiệm phong phú và đáng giá. Ceva chúng tôi thường tuyển dụng một số sinh viên sau đợt thực tập. Mặc dù không bảo đảm sẽ có công việc ngay sau khi kết thúc đợt thực tập, nhưng thường sẽ có cơ hội nhận được công việc nhanh chóng nhờ VSO (Voluntary Services Overseas: Tự nguyện Làm việc ở Nước ngoài) hay có hợp đồng lao động tạm thời. 

Đầu trang