Sản xuất

Đối với chúng tôi, quá trình sản xuất luôn được suy nghĩ và hành động như ‘một cỗ máy nhịp nhàng’. Vì thế, khách hàng luôn nhận được các sản phẩm có cùng một chất lượng dù đang ở đâu trên thế giới.

Ceva hiện có bốn vùng sản xuất chủ yếu với 19 nhà máy sản xuất đặt ở nhiều nơi trên thế giới (đặc biệt là các chế phẩm sinh học). Nhóm nghiên cứu - phát triển (R&D) và nhóm sản xuất của chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp thông suốt và chính xác khi áp dụng kết quả nghiên cứu vào khâu sản xuất sản phẩm.

Bởi vì chúng tôi hiện diện trên toàn thế giới, Ceva chúng tôi luôn cố gắng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất với điều kiện và nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Mỗi ngày, khách hàng đều gặp phải những nguy cơ hoàn toàn khác nhau, vì thế luôn đòi hỏi một sự nhanh nhạy và phù hợp từ các nhà cung cấp. Ceva chúng tôi luôn ở bên khách hàng, nên sẽ xác định được nguồn gốc rủi ro và đưa ra các giải pháp kịp thời và phù hợp nhất, cho từng quốc gia, cho từng trang trại.

Đầu trang