Trở về trang Sản phẩm

CEVAC® BI L

cevac® bi l

Vắc-xin sống kích hoạt hệ thống miễn dịch chống lại Viêm phế quản truyền nhiễm và bệnh Newcastle.

Vaccine sống đông khô, dòng Massachusetts B48 và Hitchner B1, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bệnh Viêm Phế quản truyền nhiễm và bệnh Newcastle.

 

 

 

  • Chứa dòng vi-rút Massachusetts B48 gây bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm và dòng vi-rút Hitchner B1 gây bệnh Newcastle.
  • Nhằm kích hoạt hệ thống miễn dịch chủ động của gà chống lại Viêm phế quản truyền nhiễm (IB: Infectious Bronchitis) và bệnh Newcastle (ND: Newcastle Disease).
  • Vắc-xin có thể dùng cho lần chủng đầu tiên hoặc tái chủng trên gà thịt, gà hậu bị và gà đẻ.

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang