Trở về trang Sản phẩm

ALTRESYN®

Dung dịch uống Altrenogest

 

Altresyn® chứa Altrenogest - một chất giúp trì hoãn thời điểm rụng trứng trong quá trình sử dụng.

Altresyn® hoàn toàn thích hợp để kiểm soát quá trình động dục của đàn hậu bị theo mong muốn. Sau 18 ngày cho ăn Altresyn® đều đặn và đúng giờ, đàn hậu bị sẽ lên giống sau 3-6 ngày dừng cho ăn, vì thế giúp quy trình quản lý nái sinh sản lên giống đồng loạt theo nhóm dễ dàng hơn.

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang