Trở về trang Sản phẩm

VETRIMOXIN® 50 MATRIX

Premix thuốc trộn vào thức ăn

Tinh lieu luong VETRIMOXIN® 50 MATRIX bang Excel.xls

VETRIMOXIN® 50 Matrix là giải pháp tối ưu kiểm soát:

  - Bệnh do Streptococcus

  - Bệnh do Haemophilus

  - Bệnh do Actinobacillus pleuropneumoniae

.

VETRIMOXIN®50 MATRIX VỚI CÔNG NGHỆ MATRIX TECHNOLOGY

Kích cỡ viên Vetrimoxin®50 Matrix từ 0.6 - 1.2 mm

.

CÔNG NGHỆ MATRIX CỦA CEVA là sự bảo đảm cho:

  - Một sản phẩm chất lượng cao tiêu chuẩn châu Âu

  - Tính ổn định cao tạo hiệu quả cao

  - Khả năng trộn trong Thức ăn tốt hơn

  - Không bị lắng thuốc

  - An toàn, không gây vấy nhiễm

  - Thân thiện với người dùng vì không tạo bụi

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

 

Đầu trang