Trở về trang Sản phẩm

VIGOSINE®

Giúp gia tăng năng suất đàn gà

Các thành phần tự nhiên trong VIGOSINE® giúp tối ưu hóa các chức năng sinh lý và quá trình sử dụng năng lượng trong cơ thể. VIGOSINE® hỗ trợ quy trình chăn nuôi của những đàn gà đang gặp vấn đề trong năng suất.

  • Duy trì tính ngon miệng và giúp đàn gà khỏe mạnh trong suốt cuộc đời của nó.
  • Kiểm soát stress hiệu quả trong đàn gà thịt và đàn gà hướng trứng.

 

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

 

Đầu trang