Vắc-xin sống

Với số lượng lớn chủng vi-rút nhược độc được tuyển lựa cẩn thận để làm vắc-xin kiểm soát bệnh IBD, ND, IB, Cầu trùng và bệnh do Mycoplasma gây ra.

Ceva Việt Nam hân hạnh cung cấp các vắc-xin sống để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường xuất hiện trong chăn nuôi gia cầm:

  • Bệnh Viêm Phế quản truyền nhiễm (IB: Infectious Bronchitis): CEVAC®Bron 120L
  • Hai bệnh kết hợp: Bệnh Newcastle (ND: Newcastle Disease) và Bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm (IB: Infectious Bronchitis):  CEVAC®BI L
  • Bệnh do Mycoplasma gallisepticum (MG) gây ra: CEVAC® MG-F
  • Bệnh Cầu trùngIMMUCOX® I dành cho Gà hướng Thịt và IMMUCOX® II dành cho Gà Giống và Gà hướng Trứng.

----------------------------------------------------

Ở từng quốc gia, các dòng sản phẩm đều tuân theo yêu cầu và luật pháp hiện hành của quốc gia đó. Lưu ý: Các thông tin được ghi trên sản phẩm đều tùy thuộc vào điều lệ đăng kí của nhà nước sở tại.

Đầu trang