Vắc-xin trại ấp

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong ngành chăn nuôi gia cầm, ngày càng nhiều các nhà sản xuất nhận ra được lợi ích của việc chủng ngừa cho đàn gà con ngay từ trại ấp.

Để đáp ứng nhu cầu này, Ceva hân hạnh cung cấp các sản phẩm thích hợp để chủng ngừa tại trại ấp trong việc kiểm soát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường xuất hiện trong chăn nuôi gia cầm:

  • Bệnh Gumboro (IBD: Infectious Bursal Disease): TRANSMUNE®IBD - vắc-xin duy nhất ứng dụng thành công kỹ thuật phức hợp miễn dịch trong việc hạn chế các điểm bất lợi do tương tác với kháng thể mẹ truyền khi chủng ngừa phòng bệnh Gumboro cho đàn gà con. Vắc-xin này cũng có thể cung cấp sự bảo hộ suốt đời cho gà con chống lại tất cả các chủng của virus IBD với chỉ một lần tiêm duy nhất bằng đường tiêm trong trứng (in ovo) hoặc tiêm dưới da.
  • Hai bệnh kết hợp:  Bệnh Newcastle (ND: Newcastle Disease) và Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB: Infectious Bronchitis):
      - vắc-xin sống CEVAC®BI L, CEVAC®Vitabron L: Cung cấp một giải pháp hữu hiệu trong việc chủng ngừa gà con một ngày tuổi bằng cách kết hợp một chủng của vi-rút gây bệnh Newcastle và một chủng của vi-rút gây bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm mà vẫn đảm bảo việc phun vắc-xin hiệu quả và an toàn hơn trong các trại ấp.
  • Bệnh Cầu trùng: Immucox® I & Immucox® II: chứa các chủng Eimeria spp. thường gây bệnh nhiều nhất trên Gà.

----------------------------------------------------

Ở từng quốc gia, các dòng sản phẩm đều tuân theo yêu cầu và luật pháp hiện hành của quốc gia đó. Lưu ý: Các thông tin được ghi trên sản phẩm đều tùy thuộc vào điều lệ đăng kí của nhà nước sở tại.

Đầu trang