Vắc-xin bất hoạt

Ceva có đầy đủ các dòng vắc-xin bất hoạt nhũ tương dầu và nhôm hydroxide kiểm soát bệnh IBD, ND, IB, EDS, Coryza và Salmonella trên Gà.

Để phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thường xuất hiện trong chăn nuôi gia cầm, Ceva Việt Nam hân hạnh cung cấp một giải pháp sử dụng các vắc-xin bất hoạt như sau:

  • Vắc-xin đơn giá: CEVAC®New K kích hoạt hệ miễn dịch của gà chống lại bệnh Newcastle (ND: Newcastle Disease).
  • Vắc-xin đa giá:

 

ND

IB

IBD

EDS

Coryza

Salmonella Enteritidis

CEVAC®
 ND IB EDS K

X

X

 

X

 

 

CEVAC®
 ND IB IBD K

X

X

X

 

 

 

CEVAC®
 Corymune 4K

 

 

 

 

X

X

CEVAC®
 Corymune 7K

X

X

 

X

X

X

----------------------------------------------------

Ở từng quốc gia, các dòng sản phẩm đều tuân theo yêu cầu và luật pháp hiện hành của quốc gia đó. Lưu ý: Các thông tin được ghi trên sản phẩm đều tùy thuộc vào điều lệ đăng kí của nhà nước sở tại.

 

Đầu trang