Trở về trang Sản phẩm

CEVAC® NEW K

cevac® new k

Vắc-xin bất hoạt kích hoạt hệ thống miễn dịch chống lại bệnh Newcastle

Vaccine bất hoạt nhũ dầu, giúp tạo miễn dịch chủ động cho gà kiểm soát bệnh Newcastle (ND)

 

 

  • CEVAC®NEW K được dùng để tiêm phòng cho đàn gà giống và các đàn gà hướng trứng đã được chủng ngừa trước đó với vắc-xin sống nhược độc nhằm kích hoạt lần nữa hệ thống miễn dịch kiểm soát bệnh Dịch tả Gà (ND: bệnh Newcastle).

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang