Trở về trang Sản phẩm

VECTORMUNE® ND

Vaccine sống tái tổ hợp đông lạnh

Vaccine sống tái tổ hợp đông lạnh

Dùng theo đường tiêm trứng hoặc tiêm dưới da để kích hoạt hệ thống miễn dịch của gà chống lại bệnh Dịch tả Gà và bệnh Marek’s.

 

.

Vectormune® ND được khuyến cáo sử dụng cho gà con khỏe mạnh lúc 1 ngày tuổi hoặc phôi gà 18-19 ngày ấp để tăng cường khả năng miễn dịch trong việc kiểm soát bệnh Dịch tả Gà và bệnh Marek’s.

.

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang