Ceva Lung Program

Ceva Lung Program là chương trình cung cấp một cái nhìn tổng quan về các bệnh có liên quan với Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae và vi-rút gây bệnh Aujeszky.

Mỗi bệnh sẽ được giới thiệu chi tiết về tình hình dịch tể, phương cách lan truyền bệnh, khả năng gây bệnh, chuẩn đoán và phòng bệnh. Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu những phương pháp và các chỉ dẫn nhằm đánh giá một cách chính xác sự hiện diện, tỉ lệ nhiễm bệnh, sự lưu hành bệnh và tầm ảnh hưởng của các bệnh bằng cách xét nghiệm máu và chấm điểm phổi tại lò mổ.

Ceva Lung Program được dùng để xác định quy trình tiêm phòng thích hợp và theo dõi hiệu quả của các vắc-xin Coglapix®, Hyogen® và Auphyl® Plus.

Mục đích của Ceva khi thực hiện chương trình này là để hợp tác cùng với bác sĩ thú y và người chăn nuôi nhằm hỗ trợ trại nuôi có được tình trạng sức khỏe thú nuôi khỏe mạnh trên hệ thống hô hấp. Ceva mong rằng quý vị tìm được những thông tin hữu ích trong chương trình này để cùng nhau phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài và giải quyết được những vấn đề đang gặp phải trong trại.

 

..........---..........

Đầu trang