Tổng quan về chương trình Ceva Lung Program

Ceva Lung Program (CLP) là chương trình cung cấp một cái nhìn tổng quan về các bệnh có liên quan với Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae và vi-rút gây bệnh Aujeszky.

 

CEVA LUNG PROGRAM
- Tổng Quan -

Tác giả: Roman KREJCI, Giám đốc Kỹ thuật bộ phận Heo, CEVA Animal Health

 

...

 

Ceva Lung Program (CLP) là chương trình cung cấp một cái nhìn tổng quan về các bệnh có liên quan với Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae và vi-rút gây bệnh Aujeszky. Chương trình này đưa ra phương pháp và các hướng dẫn để đánh giá chính xác sự hiện diện, tỉ lệ nhiễm, sự lưu hành bệnh và các thiệt hại do bệnh thông qua phương pháp xét nghiệm máu và chấm điểm phổi tại lò mổ.

Mục tiêu của CLP: chính là để thiết lập một quy trình tiêm phòng và theo dõi hiệu quả đối với:

  • Hyogen® --> kiểm soát bệnh Viêm phổi địa phương liên quan đến Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo)
  • Coglapix® --> kiểm soát bệnh Viêm phổi - màng phổi liên quan đến Actinobacillus pleuropneumoniae (A.p.)
  • Auphyl® Plus --> kiểm soát bệnh Viêm phổi kẽ liên quan đến Aujeszky’s disease virus (ADV)

 

...

 

--> Thông tin bệnh

--> Tiến hành Chẩn đoán

--> Phương pháp chấm điểm phổi trong CLP (CLP- SM)

--> Chiến lược tiêm phòng và Theo dõi

--> Cách sử dụng CLP

 

...

<< Trở về Ceva Lung Program

Đầu trang