Thiết bị và Dịch vụ hỗ trợ Chủng ngừa

Vắc-xin tốt nhất chỉ có hiệu quả khi được sử dụng đúng cách, đưa được vào trong cơ thể gà, vào đúng vị trí với liều lượng hợp lý trong môi trường nuôi sạch.

Với phương châm hoạt động như thế, Ceva đã xây dựng quy trình có khả năng hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất để thực hiện chương trình chủng ngừa trong trại. Với mục đích này, Ceva đã tuyển dụng và huấn luyện đội ngũ chuyên gia hỗ trợ trên khắp thế giới để bảo trì thiết bị, hướng dẫn các kỹ thuật chủng ngừa nên áp dụng trong trại và giám sát kết quả trong các đợt kiểm tra chất lượng định kì.

Hiện nay, Ceva đang là đối tác của hàng trăm nhà máy ấp và trang trại nuôi để cung cấpcác thiết bị và dịch vụ hỗ trợ chủng ngừa. Hai gói dịch vụ đang được Ceva sử dụng để hỗ trợ khách hàng là: C.H.I.C.K. Program dành cho trại ấp và EGGS Program dành cho trang trại nuôi.

Trong năm 2008, công ty DESVAC của Pháp, một công ty đứng đầu trong việc sản xuất các thiết bị phun sương, tiêm bắp và tiêm dưới da, đã sát nhập vào Ceva. Và trong năm 2009, Ceva hợp tác với ECAT, một công ty tiên phong trong công nghệ chủng ngừa tự động và tiêm trong trứng (In-Ovo).

Ceva đang hướng đến mục tiêu trở thành công ty tốt nhất trong việc hỗ trợ kỹ thuật chủng ngừa, cung cấp thiết bị và dịch vụ hỗ trợ trong ngành chăn nuôi gia cầm!

 

Dịch vụ hỗ trợ chủng ngừa:

> Đến trang giới thiệu Chương trình Hỗ trợ Chủng ngừa của Ceva

Thiết bị chủng ngừa:

> Đến trang giới thiệu Thiết bị chủng ngừa đang có mặt ở Việt Nam

> Tham quan trang web giới thiệu các Thiết bị do Ceva cung cấp

Thiết bị hỗ trợ tiêm trong trứng (In Ovo):

> Tham quan trang web giới thiệu ECAT In Ovo

Đầu trang