Actinobacillus pleuropneumoniae

Phần lớn trường hợp viêm ở vùng lưng phổi là do Actinobacillus pleuropneumoniae (A.p.) gây ra và đôi khi có sự tham gia của các tác nhân khác.

A.p. có thể gây ra các thể bệnh quá cấp với các bệnh tích chỉ thấy được khi mổ khám, như viêm phổi - màng phổi có sợi, kèm theo hoại tử xuất huyết. Tỉ lệ chết của đàn nhiều hay ít, phụ thuộc vào độc lực của các serotype gây bệnh.

Hình 2: Phổi heo - Trường hợp viêm phổi có sợi ở vùng lưng phổi, nghi ngờ bị nhiễm A.p.

Đối với thể mãn tính, nên chú ý quan sát sự phát triển của các bệnh tích phổi mãn tính như: viêm phổi có sợi trên vùng lưng phổi, ở tình trạng nặng hoặc nhẹ. Các bệnh tích này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tăng trưởng của heo do các bệnh tích ở vùng lưng phổi, ngay cả khi xảy ra ở vùng đỉnh, đều làm cho phổi chuyển động giới hạn, do đó heo sẽ bị đau trong suốt quá trình hô hấp. Kết quả là làm giảm tăng trọng ngày và tăng số ngày nuôi cần thiết để heo đạt được trọng lượng xuất chuồng.

Các bệnh tích viêm màng phổi mãn tính vẫn tồn tại cho đến khi xuất chuồng, vì thế có thể quan sát dễ dàng tại thời điểm này. Chính vì vậy, khi giám sát quá trình giết mổ, có thể biết được các thông tin cần thiết có liên quan đến tình trạng sức khỏe đàn heo trong trại, giúp chủ trại kịp thời tiến hành các biện pháp kiểm soát hoặc để đánh giá các kết quả thu được khi áp dụng biện pháp mới trong trại.

...

<< Trở về Phần 1                      

Tiếp tục Phần 3 >>

<< Trở về Phương pháp chấm điểm phổi

Đầu trang