Bệnh Dịch tả heo (Classical Swine Fever - Hog Cholera)

Dịch tả heo (Classical Swine Fever: CSF) là một trong những bệnh truyền nhiễm mạnh nhất do vi-rút (pestivirus) và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp chăn nuôi heo (Van Oirschot, 1999, được xếp vào danh sách những bệnh đỏ - List A).

Bệnh bùng nổ mạnh hay không tùy thuộc vào sự cường độc của vi-rút, độ tuổi của heo và tình trạng miễn dịch của cả đàn.

Trong các ổ bệnh điển hình, heo thường nhiễm dòng vi-rút độc lực cao, tỉ lệ chết cao, triệu chứng bệnh rõ ràng nên được chuẩn đoán rất nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhiễm các dòng vi-rút độc lực yếu hơn thì việc chuẩn đoán bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các heo được nuôi lâu. Khi đó, biểu hiện bệnh ở heo khá nhẹ và có thể có các triệu chứng gần giống với các bệnh truyền nhiễm khác. Đôi khi trong vài đàn, chỉ phát hiện được hiện tượng năng suất của heo thấp hay vài heo không đạt được chỉ tiêu tăng trọng bình quân.

Các dấu hiệu lâm sàng thay đổi tùy theo dòng vi-rút và biểu hiện bệnh gần giống với các bệnh khác chính là nguyên nhân làm cho bệnh dịch tả heo rất khó để chuẩn đoán chính xác, và do đó làm cho công tác phòng ngừa và bảo vệ đàn heo trước mối nguy này gặp khó khăn.

Vì thế, Ceva Animal Health Việt Nam hân hạnh cung cấp những thông tin hữu ích và kịp thời có liên quan đến bệnh dịch tả heo để hỗ trợ kiến thức chuyên môn và gợi ý một vài giải pháp có thể áp dụng trong thực tế.

Để biết thêm một số câu hỏi thưởng gặp xoay quanh vaccine Coglapest®, có thể vào đây  để tìm hiểu về một số cách khắc phục.

..........

Đầu trang