Cập nhật những sáng tạo đầy tính khả thi trong việc quản lý trang trại, cải thiện các thiết bị hỗ trợ, phát triển dòng sản phẩm sinh học, các dịch vụ kèm theo các ứng dụng tiện lợi đã hỗ trợ cho nền chăn nuôi Gia cầm

Đầu trang