Tạp chí chuyên đề trực tuyến của Ceva

Trong ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm, một trong những thách thức đối với các nhà chăn nuôi là làm sao cập nhật thường xuyên các kiến thức chuyên môn mới nhất.

  • EGGS PROGRAM ONLINETạp chí chuyên đề trực tuyến về các vấn đề trong lĩnh vực Chăn nuôi Gà đẻ  Gà Giống.
  • Tạp chí AXIS: Tạp chí chuyên đề về các vấn đề xoay quanh các các kỹ thuật và tính năng nổi bật trong sản phẩm của Ceva.

 

Trong trường hợp cần bản gốc bằng tiếng Anh các số của ba tạp chí trực tuyến này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang