Xác định nồng độ ức chế tối thiểu của các nhóm kháng sinh thường dùng đối với Streptococcus suis

Mục tiêu của thí nghiệm là so sánh độ nhạy cảm của Streptococcus suis với Amoxicillin và hai nhóm kháng sinh thường dùng khác trên heo là Ceftiofur và Marbofloxacin.

 

.

 

-->Giới thiệu

-->Vật liệu và Phương pháp

-->Kết quả

-->Kết luận

 

.

 

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ỨC CHẾ TỐI THIỂU CỦA CÁC NHÓM KHÁNG SINH THƯỜNG DÙNG ĐỐI VỚI STREPTOCOCCUS SUIS

(Determination of Minimal Inhibition Concentrations of Major Antibiotics for Streptococcus suis)

Tác giả: Butty P., Krejci Roman - Ceva Animal Health, Libourne, Pháp

.

Giới thiệu

Streptococcus suis (S. suis) là nhóm vi khuẩn gây bệnh nhiều nhất trên đàn heo nuôi trong các trại công nghiệp, với các triệu chứng như: nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm phổi, viêm khớp và viêm nội tâm mạc, đôi khi sẽ gây ra trường hợp chết trên heo. Heo bệnh nên được điều trị ngay với kháng sinh. Khi một con bị nhiễm bệnh thì tất cả heo trong chuồng đó nên được tiêm kháng sinh ngay. Amoxicillin là kháng sinh đầu tiên được lựa chọn để điều trị khẩn cấp và kiểm soát bệnh do S. suis gây ra. Mục tiêu của thí nghiệm này là so sánh độ mẫn cảm của S. suis với Amoxicillin (AMX) và hai nhóm kháng sinh thường dùng khác trên heo là Ceftiofur (CEF) và Marbofloxacin (MAR).

^ Đầu trang

.

Vật liệu và Phương pháp

94 chủng S. suis được phân lập từ các heo bệnh có triệu chứng lâm sàng trong phòng thí nghiệm Labofarm của Pháp và Viện Thú y Đức từ năm 2009 đến năm 2010. Các chủng này được nuôi cấy hai lần trong môi trường thạch Colombia có 5% máu cừu (với nhiệt độ 35oC trong 16 đến 18 giờ) trước khi tiến hành xác định nồng độ ức chế tối thiểu (Minimal Inhibition Concentration: MIC) với mỗi kháng sinh thí nghiệm bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ (micro-dilution method) của NCCLS2.

Tóm tắt quy trình thực hiện:

Sau khi nuôi cấy 18 giờ, chọn ngẫu nhiên 3 đến 5 khuẩn lạc đưa vào ống nghiệm chứa 5 ml dung dịch vô trùng có nồng độ muối 0.85% và điều chỉnh sao cho có khoảng 5 x 105 CFU trong mỗi ml. Cấy chuyển 10μl phần lơ lửng trong ống nghiệm vào 10 ml môi trường Mueller Hinton có bổ sung chiết xuất nấm men, bổ sung C và 5% máu cừu. Sau đó, phân phối lần lượt 50μl vào từng giếng trong tổng số 96 giếng chứa sẵn kháng nguyên pha loãng có nồng độ khác nhau. Các giếng này sẽ được ủ ở nhiệt độ 35oC trong 18 đến 24 giờ. Các chủng được kiểm soát chất lượng do NCCLS khuyến cáo sử dụng trong các thử nghiệm vi khuẩn gồm: S. aureus ATCC 29213; E. faecalis ATCC 29212; E. coli ATCC 25922 ; P. aeruginosa ATCC 27853 và S. pneumonia ATCC 49619.

^ Đầu trang

.

Kết quả

Tất cả các chủng S. suis phân lập trên heo bệnh đều nhạy cảm với ba loại kháng sinh thí nghiệm. Tuy nhiên, kết quả về MIC 90 (nồng độ MIC mà 90% chủng vi khuẩn bị ức chế) giữa AMX, CEF và MAR lại khác nhau (được thể hiện trong Bảng 1).

Bảng 1 MIC 50 và MIC 90 của AMX, CEF và MAR đối với S. suis

Phân bố của các MIC cho thấy 92.2% chủng vi khuẩn S. suis nhạy cảm với AMX ở nồng độ 0.03 μg/ml (Biểu đồ 1), 50% chủng nhạy cảm với CEF ở nồng độ 0.12 μg/ml (Biểu đồ 2) và 58% chủng nhạy cảm với MAR ở nồng độ 0.5 μg/ml (Biểu đồ 3)

Theo CLSI (Viện Tiêu chuẩn về lâm sàng và xét nghiệm của Hoa Kỳ):

- Điểm giới hạn lâm sàng (clinical breakpoint) của AMX là: giá trị MIC < 0.25 μg/ml: nhạy cảm và > 8 μg/ml: đề kháng;

- Điểm giới hạn lâm sàng của CEF là: giá trị MIC < 2 μg/ml: nhạy cảm và > 8 μg/ml: đề kháng;

- Điểm giới hạn lâm sàng của MAR: hiện không có dữ liệu.

^ Đầu trang

.

Kết luận

Amoxicillin là kháng sinh hữu hiệu nhất để chống lại các chủng S. suis được phân lập từ các heo bệnh với 92% chủng S. suis nhạy cảm ở nồng độ thấp nhất trong số ba nhóm kháng sinh được dùng để thí nghiệm. Kết quả này chứng minh rằng amoxicillin vẫn là lựa chọn tốt nhất dùng trong những trường hợp điều trị khẩn cấp và kiểm soát việc nhiễm S. suis trên heo.

^ Đầu trang

.

Tài liệu tham khảo

1 Gottschalk, AASV, 2002

2 NCCLS, M31-A3, Vol28 N°8-2008

.

(Nguồn: Axis Issue 02 / Tháng Chín 2013 - Ceva châu Á - Thái Bình Dương - Dành cho APVS 2013)

.

<< Trở lại trang Tạp chí AXIS

Đầu trang