PCVD (Porcine Circovirus Diseases)

PCVD (Porcine Circovirus Diseases: bệnh virus Circo trên heo) hiện nay vẫn là mối nguy hiểm hàng đầu trong ngành chăn nuôi heo trên toàn thế giới. 

Bệnh này thường xuyên xảy ra ở hầu hết các trại nuôi thương phẩm và ngay cả khi thấy đàn heo khỏe mạnh nhưng vẫn có khi tồn tại virus trong cơ thể làm giảm đáng kể hiệu suất và lợi nhuận của trại.

Ceva Animal Health Việt Nam hân hạnh cung cấp những thông tin hữu ích và kịp thời có liên quan đến bệnh PCV để hỗ trợ kiến thức chuyên môn và gợi ý một vài giải pháp có thể áp dụng trong thực tế.

Đầu trang