CEVA LUNG PROGRAM

Trang thông tin của ứng dụng Ceva Lung Program trên các thiết bị điện tử thông minh

Chào mừng mọi người đã truy cập vào
ứng dụng Ceva Lung Program!

Ứng dụng Ceva Lung Program trên iPad/Android cho phép người dùng ghi nhận lại kết quả chấm điểm phổi, đồng thời đánh giá và thống kê được kết quả, cũng như lưu lại và gửi dữ liệu cho người khác.

Tải xuống bản ứng dụng dành cho Ipad

Nhấn vào đây để tải xuống bản dành cho Ipad

Tải xuống bản ứng dụng dành cho hệ điều hành Android

Nhấn vào đây để tải xuống bản dành cho Android

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang