Dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng, đó là mục tiêu chiến lược của Ceva Việt Nam để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi luôn mang đến hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

  • Vì chúng tôi tin rằng bán các sản phẩm đồng nghĩa với việc cung cấp các dịch vụ để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đã bán ra luôn mang lại kết quả tốt nhất.
  • Vì chúng tôi muốn chia sẻ các thông tin, các vấn đề, các ý tưởng, các dự án cũng như các kiến thức của các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y đến quý khách hàng.
  • Vì chúng tôi biết rằng sự tin tưởng là cơ sở của việc hợp tác lâu dài.

Hiện nay, Ceva Việt Nam có các dịch vụ sau đây:

  • Hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá thường xuyên chất lượng đàn heo của trang trại khách hàng.

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang