Trở về trang Sản phẩm

Vắc-xin vô hoạt giúp tạo miễn dịch chủ động cho heo kiểm soát bệnh viêm phổi địa phương do Mycoplasma hyopneumoniae

HYOGEN® với ImuvantTM kiểm soát bệnh viêm phổi địa phương hoàn hảo.

 

- Tiêm một lần, cung cấp sự bảo hộ sớm và kéo dài

- Kích thích tối đa hệ miễn dịch với ImuvantTM

- Bảo hộ tốt hơn khi so sánh với các vắc-xin khác

- Hỗ trợ bởi chương trình CEVA Lung Program, một công cụ chuyên nghiệp

 

Đoạn video giới thiệu về chương trình Ceva Lung Program (CLP)

Mục tiêu của CLP: chính là để thiết lập một quy trình tiêm phòng và theo dõi hiệu quả đối với Hyogen®

.

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang