Trở về trang Sản phẩm

COGLAPEST®

Vaccine sống đông khô, dòng THIVERVAL, giúp tạo miễn dịch chủ động cho heo kiểm soát bệnh Dịch tả Heo (Hog Cholera)

Vắc-xin sống đông khô, dòng THIVERVAL

 

 

COGLAPEST® là vắc-xin sống nhược độc từ dòng THIVERVAL. Đây là dòng biến đổi “lạnh” của vi-rút gây ra bệnh Dịch tả Heo với phương pháp làm giảm độc lực bằng cách cấy truyền nhiều đời qua môi trường nuôi cấy ở nhiệt độ thấp.

Dòng THIVERVAL này cung cấp:

  • Sự xuất hiện sớm của hệ miễn dịch (5 - 12 ngày)
  • Kích thích đáp ứng miễn dịch cao
  • Kéo dài khả năng miễn dịch sau mỗi mũi tiêm phòng (4 - 8 tháng)
  • Bảo vệ chống lại tất cả các biến chủng của vi-rút gây ra bệnh Dịch tả Heo
  • Không có khả năng gây bệnh
  • Không có phản ứng phụ sau khi tiêm
  • Không tạo ra các dòng đột biến nguy hiểm khác
  • Không tác động đến khả năng sinh sản hay sự mắn đẻ của thú

Ngoài ra, có thể tham khảo Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng vắc-xin Coglapest®

 

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang