Trở về trang Sản phẩm

VECTORMUNE® FP-LT

Vaccine sống tái tổ hợp đông khô

Kích hoạt hệ thống miễn dịch của gà chống lại bệnh Viêm Thanh Khí quản Truyền nhiễm và bệnh Đậu Gà.

.

Vectormune® FP-LT được khuyến cáo sử dụng bằng đường tiêm màng cánh trên gà khỏe mạnh mẫn cảm tám tuần tuổi trở lên, hoặc ít nhất vào bốn tuần trước khi vào giai đoạn đẻ trứng.

Vectormune® FP-LT được chỉ định dùng để kiểm soát bệnh Đậu Gà và Viêm Thanh Khí quản Truyền nhiễm.

Không được sử dụng vaccine này ở các gà đã phơi nhiễm với virus Đậu Gà hoặc đã tiêm vaccine Đậu Gà trước đó, nhằm tránh việc gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch trong khi tạo khả năng bảo hộ của vaccine.

.

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang