Trở về trang Sản phẩm

CIRCOVAC®

Vắc xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Circovirus type 2 (PCV2) trên heo

Heo con:

Tạo miễn dịch chủ động cho heo con giúp giảm bài thải virus PCV2 qua phân và giảm lưu hành virus trong máu, cũng giúp giảm triệu chứng lâm sàng do PCV2, bao gồm gây thiệt hại, giảm trọng lượng và tỷ lệ chết cũng như giúp giảm bài thải virus và bệnh tích trên mô lympho do nhiễm PCV2. 

Nái và hậu bị:

Tạo miễn dịch thụ động cho heo con qua sữa đầu, sau khi tiêm vắc xin cho nái và hậu bị, nhằm làm giảm bệnh tích trên mô lympho do nhiễm PCV2 và cũng giúp giảm tỷ lệ chết do PCV2.

 

.

Nếu có bất kì thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi e-mail đến địa chỉ contact.vn@ceva.com!

Đầu trang